Centrum Informacyjno-Biblioteczne

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
+48 426779262
mgr inż. Witold Kozakiewicz
stanowisko dyrektor
funkcja Dyrektor - Centrum Informacyjno-Biblioteczne
jednostka Centrum Informacyjno-Biblioteczne
+48 422725401
witold.kozakiewicz[at]umed.lodz.pl
Jadwiga Ścierwicka
stanowisko samodzielny referent ds. administracyjno - organizacyjnych
jednostka Centrum Informacyjno-Biblioteczne
+48 422725402
jadwiga.scierwicka[at]umed.lodz.pl