Oddział Bibliografii i Bibliometrii

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
mgr Izabela Doniec
stanowisko bibliotekarz
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 422725421
izabela.doniec[at]umed.lodz.pl
mgr Izabela Nowakowska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 422725422
izabela.nowakowska[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Goszczyńska
stanowisko starszy bibliotekarz - etat finansowany z projektu InterScienceCloud (płatne z konta 514/9-452-01/514-02-023-03)
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 (42)2725408
+48 brak danych
agnieszka.goszczynska[at]umed.lodz.pl
mgr Justyna Grabowska
inż. Michał Fidelus
stanowisko specjalista ds. zbiorów cyfrowych - etat finansowany z projektu InterScienceCloud (płatne z konta 514/9-452-01/514-02-023-05)
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
michal.fidelus[at]umed.lodz.pl
mgr Urszula Przewieś
stanowisko starszy bibliotekarz - etat finansowany z projektu InterScienceCloud (płatne z konta 514/9-452-01/514-02-023-03)
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 426779306
 +48 422725367
urszula.przewies[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Agnieszka Rośczak
stanowisko kustosz biblioteczny
funkcja kierownik oddziału - Oddział Bibliografii i Bibliometrii
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 422725421
+48 798 502 722
agnieszka.rosczak[at]umed.lodz.pl
mgr Monika Wasilewska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Bibliografii i Bibliometrii
+48 422725408
monika.wasilewska[at]umed.lodz.pl