Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
mgr Bogumiła Bruc
stanowisko kustosz biblioteczny
funkcja kierownik oddziału - Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników
jednostka Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników
+48 422725424
 +48 422725427
 +48 422725428
bogumila.bruc[at]umed.lodz.pl
mgr Magdalena Kokosińska
mgr Monika Komperda
mgr Paulina Milewska
mgr Magdalena Najder
mgr Barbara Skalska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników
+48 422725423
barbara.skalska[at]umed.lodz.pl
mgr Małgorzata Więcek-Palmowska
Paulina Fotyga
Konrad Żurek