Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 centrala:6784833
dr hab. n.farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej - Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
funkcja Kierownik Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779161
izabela.grzegorczyk[at]umed.lodz.pl