Dział Finansowy

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
+48 422725849
+48 0426393928
mgr Kinga Gęsieniec
stanowisko specjalista ds. finansowych
jednostka Dział Finansowy
+48 422725853
kinga.gesieniec[at]umed.lodz.pl
mgr Renata Piasecka
stanowisko specjalista ds. finansowych
jednostka Dział Finansowy
+48 422725852
renata.piasecka[at]umed.lodz.pl
Ewa Czarkowska
stanowisko windykator
jednostka Dział Finansowy
+48 422725854
ewa.czarkowska[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Ledzion
stanowisko specjalista ds. finansowych
jednostka Dział Finansowy
+48 422725850
agnieszka.ledzion[at]umed.lodz.pl
mgr Dagmara Jałmużna
stanowisko kierownik Działu
funkcja Kierownik - Dział Finansowy
jednostka Dział Finansowy
+48 422725849
dagmara.jalmuzna[at]umed.lodz.pl
mgr Małgorzata Ogłaza
stanowisko specjalista ds. finansowych
jednostka Dział Finansowy
+48 422725851
malgorzata.oglaza[at]umed.lodz.pl
Jolanta Cellarius
stanowisko samodzielny referent - kasjer
jednostka Dział Finansowy
+48 422725855
jolanta.cellarius[at]umed.lodz.pl
Elżbieta Chrzan
stanowisko samodzielny referent ds. finansowych
jednostka Dział Finansowy
+48 422725850
elzbieta.chrzan[at]umed.lodz.pl