Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi

93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 4
+48 426895479
prof. dr hab. n.med. Agnieszka Kołacińska
stanowisko profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
jednostka Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
katedra II Katedra Otolaryngologii
agnieszka.kolacinska[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Dariusz Kaczmarczyk
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
katedra II Katedra Otolaryngologii
dariusz.kaczmarczyk[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Alina Morawiec-Sztandera
stanowisko profesor zwyczajny
funkcja Kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi - Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
funkcja Prodziekan ds. Kierunku Fizjoterapii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego - Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
jednostka Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
katedra II Katedra Otolaryngologii
+48 426895448
alina.morawiec-sztandera[at]umed.lodz.pl
lek. Marcin Kubiak
stanowisko asystent
jednostka Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
katedra II Katedra Otolaryngologii
marcin.kubiak[at]umed.lodz.pl