Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
dr n.farm. Justyna Kołodziejska
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Kosmetyki Farmaceutycznej - Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779245
justyna.kolodziejska[at]umed.lodz.pl