Pracownia Toksykologii Żywności

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
dr n.farm. Adam Daragó
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Toksykologii Żywności - Pracownia Toksykologii Żywności
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779146
adam.darago[at]umed.lodz.pl