Pracownia Bioanalizy

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
dr hab. n.med. Joanna Sikora
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Pracowni Bioanalizy - Pracownia Bioanalizy
funkcja Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
+48 426779295
joanna.sikora[at]umed.lodz.pl