Zakład Neuroendokrynologii

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 budA1
+48 422014299
prof. dr hab. n.med. Katarzyna Winczyk
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Zakładu Neuroendokrynologii - Zakład Neuroendokrynologii
jednostka Zakład Neuroendokrynologii
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 426644302
katarzyna.winczyk[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.med. Hanna Pisarek
stanowisko starszy specjalista ds. naukowo-technicznych
jednostka Zakład Neuroendokrynologii
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
hanna.pisarek[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Karolina Beda-Maluga
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Neuroendokrynologii
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
karolina.beda[at]umed.lodz.pl
mgr Joanna Toszek
stanowisko asystent
jednostka Zakład Neuroendokrynologii
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
joanna.toszek[at]umed.lodz.pl
Ewa Wojtczak
stanowisko specjalista ds. laboratoryjnych
jednostka Zakład Neuroendokrynologii
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
ewa.wojtczak[at]umed.lodz.pl