Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
+48 426776640
lek. Jakub Pondel
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
jakub.pondel[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Paweł Ratajczyk
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
pawel.ratajczyk[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Krzysztof Ulbrich
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
krzysztof.ulbrich[at]umed.lodz.pl
lek. Bartosz Borkowski
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
bartosz.borkowski[at]umed.lodz.pl
lek. Przemysław Dolder
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przemyslaw.dolder[at]umed.lodz.pl
lek. Sebastian Sobczyk
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
sebastian.sobczyk[at]umed.lodz.pl
lek. Justyna Nowak-Tim
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
justyna.nowak-tim[at]umed.lodz.pl
lek. Michał Sobczyk
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
michal.sobczyk[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Michał Stankiewicz-Rudnicki
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
michal.stankiewicz-rudnicki[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Andrzej Wieczorek
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
+48 426790193 w. 13
andrzej.wieczorek[at]umed.lodz.pl
lek. Łukasz Jabłoński
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lukasz.jablonski[at]umed.lodz.pl
mgr Sebastian Wiślicki
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
sebastian.wislicki[at]umed.lodz.pl
lek. Michał Fedorczak
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
michal.fedorczak[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Tomasz Gaszyński
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
funkcja Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu - Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
+48 422725748
tomasz.gaszynski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Piotr Dekert
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
piotr.dekert[at]umed.lodz.pl
dr n. o zdrowiu Przemysław Kluj
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przemyslaw.kluj[at]umed.lodz.pl
lek. Anna Myszkowska
stanowisko asystent
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
anna.myszkowska[at]umed.lodz.pl
Danuta Sobieraj
stanowisko sekretarka
jednostka Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
katedra Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
+48 426783748
danuta.sobieraj[at]umed.lodz.pl