Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów

90-647 Łódź, Plac Hallera 1
mgr Małgorzata Wejchert
stanowisko kierownik Działu
funkcja Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów -
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725149
+48 785911595
malgorzata.wejchert[at]umed.lodz.pl
mgr Kamila Adamczyk
stanowisko samodzielny referent ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725151
kamila.adamczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Choduń-Brewińska
stanowisko specjalista ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725146
agnieszka.chodun[at]umed.lodz.pl
mgr Agata Gajdzińska
stanowisko specjalista ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725144
agata.gajdzinska[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Marek Kotkowski
stanowisko specjalista ds. domów studenckich
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725145
marek.kotkowski[at]umed.lodz.pl
mgr Ewa Nowak
stanowisko specjalista ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725150
ewa.nowak[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Ujazdowska
stanowisko specjalista ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725148
anna.ujazdowska[at]umed.lodz.pl
Tomasz Hajduk
stanowisko samodzielny referent ds. stypendiów
jednostka Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
+48 422725147
tomasz.hajduk[at]umed.lodz.pl