Dział Planowania Dydaktyki

90-647 Łódź, Plac Hallera 1
mgr Agnieszka Płacek
stanowisko kierownik
funkcja kierownik - Dział Planowania Dydaktyki
funkcja Dział Planowania Dydaktyki
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725008
+48 785911609
agnieszka.placek[at]umed.lodz.pl
mgr Izabela Binasiak
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725005
 +48
+48 785911610
izabela.binasiak[at]umed.lodz.pl
mgr Paulina Gajewska
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725006
+48 797604079
paulina.gajewska[at]umed.lodz.pl
mgr Arkadiusz Musiał
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725004
+48 785911613
arkadiusz.musial[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Marta Supera-Cłapińska
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725118
 +48
+48 797604083
marta.supera-clapinska[at]umed.lodz.pl