Dział Planowania Dydaktyki

90-647 Łódź, Plac Hallera 1
mgr Agnieszka Płacek
stanowisko kierownik
funkcja kierownik - Dział Planowania Dydaktyki
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725008
+48 785911609
agnieszka.placek[at]umed.lodz.pl
mgr Michał Agatka
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725006
+48 797604079
michal.agatka[at]umed.lodz.pl
mgr Izabela Binasiak
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725005
+48 785911610
izabela.binasiak[at]umed.lodz.pl
mgr Paulina Gajewska
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725006
+48 797604079
paulina.gajewska[at]umed.lodz.pl
mgr Arkadiusz Musiał
stanowisko specjalista ds. procesu kształcenia
jednostka Dział Planowania Dydaktyki
+48 422725004
+48 785911613
arkadiusz.musial[at]umed.lodz.pl