Oddział Technologii Informatycznych

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
mgr Marcin Wasilewski
stanowisko kierownik
funkcja Kierownik - Oddział Technologii Informatycznych
jednostka Oddział Technologii Informatycznych
+48 422725407
marcin.wasilewski[at]umed.lodz.pl
mgr Michał Śliwiński
stanowisko samodzielny referent ds. informatyzacji biblioteki
jednostka Oddział Technologii Informatycznych
+48 422725407
michal.sliwinski[at]umed.lodz.pl
Michał Grabik
stanowisko samodzielny referent ds. personalizacji
jednostka Oddział Technologii Informatycznych
+48 422725409
michal.grabik[at]umed.lodz.pl