Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
mgr Joanna Stawińska
stanowisko starszy bibliotekarz - etat finansowany z projektu Operacja - Integracja! (płatne z konta 514/6-077-01/514-01-030-04)
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
joanna.stawinska[at]umed.lodz.pl
mgr Krzysztof Wiktorowski
stanowisko samodzielny referent ds. digitalizacji
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725425
krzysztof.wiktorowski[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Strumiłło
stanowisko kustosz biblioteczny
funkcja kierownik oddziału - Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725406
anna.strumillo[at]umed.lodz.pl
mgr Dominika Gajda
mgr Agnieszka Kupis
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725411
agnieszka.kupis[at]umed.lodz.pl
mgr Joanna Krzewińska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725425
joanna.krzewinska[at]umed.lodz.pl
mgr Tomasz Przybył
stanowisko specjalista ds. zbiorów cyfrowych - etat finansowany z projektu Operacja-Integracja! (nr konta 514/6-077-01/514-01-030-04)
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
tomasz.przybyl[at]umed.lodz.pl
mgr Narcyza Miłkowska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725433
narcyza.milkowska[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Andrzejewska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725412
anna.andrzejewska[at]umed.lodz.pl
mgr Renata Leszczyńska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725412
renata.leszczynska[at]umed.lodz.pl
mgr Bogumiła Wiktorowska
stanowisko starszy bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725410
bogumila.wiktorowska[at]umed.lodz.pl
Bożena Wcisło
stanowisko bibliotekarz
jednostka Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
+48 422725413
bozena.wcislo[at]umed.lodz.pl