Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 6784833
prof. dr hab. n.farm. Dorota Piotrowska
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej - Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej - Zakład Chemii Bioorganicznej
jednostka Zakład Chemii Bioorganicznej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779233
dorota.piotrowska[at]umed.lodz.pl