Biuro Promocji

90-647 Łódź, Plac Hallera 1
mgr Grzegorz Wdowczyk
stanowisko specjalista ds. serwisów internetowych
jednostka Biuro Promocji
+48 422725093
grzegorz.wdowczyk[at]umed.lodz.pl
Julia Wrocławska
stanowisko specjalista ds. public relations
jednostka Biuro Promocji
+48 422725092
julia.wroclawska[at]umed.lodz.pl
mgr Karolina Staroń
stanowisko specjalista ds. promocji
jednostka Biuro Promocji
+48 422725098
+48 502447574
karolina.staron[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Pielesiek-Kielma
stanowisko specjalista ds. promocji
jednostka Biuro Promocji
+48 422725095
anna.pielesiek[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Rykiert
stanowisko specjalista ds. promocji
jednostka Biuro Promocji
+48 422725094
+48 785911624
anna.rykiert[at]umed.lodz.pl
mgr Joanna Milczarek
stanowisko dyrektor Biura
funkcja Dyrektor Biura - Biuro Promocji
jednostka Biuro Promocji
+48 422725091
+48 785911529
joanna.milczarek[at]umed.lodz.pl
Iwona Kasperkowicz-Nowak
stanowisko specjalista ds. grafiki reklamowej
jednostka Biuro Promocji
iwona.kasperkowicz-nowak[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Jerzmanowska
stanowisko specjalista ds. public relations
jednostka Biuro Promocji
anna.jerzmanowska[at]umed.lodz.pl
mgr Klaudia Zakrzewska
stanowisko specjalista ds. grafiki reklamowej
jednostka Biuro Promocji
+48 422725097
klaudia.zakrzewska[at]umed.lodz.pl
Agnieszka Gwoździńska
stanowisko specjalista ds. grafiki reklamowej
jednostka Biuro Promocji
+48 422725098
agnieszka.gwozdzinska[at]umed.lodz.pl