Centrum Innowacji i Transferu Technologii

92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 3 CKD C-9
dr n.med. Bartłomiej Grobelski
stanowisko dyrektor Biura
funkcja Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Centrum Innowacji i Transferu Technologii
funkcja kierownik Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego - Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Centrum Innowacji i Transferu Technologii
+48 422725405
bartlomiej.grobelski[at]umed.lodz.pl