Dział Księgowości

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
+48 426393923
mgr Grażyna Matusiak
stanowisko kierownik Działu
funkcja Kierownik Działu Księgowości - Dział Księgowości
jednostka Dział Księgowości
+48 422725840
grazyna.matusiak[at]umed.lodz.pl
mgr Teresa Izydorczyk
stanowisko starszy specjalista ds. planowania finansowego
jednostka Dział Księgowości
+48 422725842
teresa.izydorczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Katarzyna Kosior
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725836
katarzyna.kosior[at]umed.lodz.pl
mgr Piotr Leszczyński
stanowisko starszy specjalista ds. planowania finansowego
jednostka Dział Księgowości
piotr.leszczynski[at]umed.lodz.pl
mgr Dorota Pływaczyk
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725846
dorota.plywaczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Mariola Pyciak
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725843
+48 785911555
mariola.pyciak[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Słupczyńska-Ciepła
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725839
aleksandra.slupczynska-ciepla[at]umed.lodz.pl
mgr Małgorzata Stęborowska
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725837
malgorzata.steborowska[at]umed.lodz.pl
mgr Dorota Szpak
stanowisko starszy specjalista ds. księgowości
jednostka Dział Księgowości
+48 422725844
dorota.szpak[at]umed.lodz.pl
mgr Barbara Wiśniewska
stanowisko księgowa ds. podatku VAT
jednostka Dział Księgowości
+48 422725845
barbara.wisniewska[at]umed.lodz.pl
inż. Mariusz Kostanek
stanowisko księgowy
jednostka Dział Księgowości
+48 422725846
mariusz.kostanek[at]umed.lodz.pl
Krystyna Janiak
stanowisko księgowa
jednostka Dział Księgowości
+48 422725839
krystyna.janiak[at]umed.lodz.pl