Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
+48 422014250
mgr Izabela Łojko
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
izabela.lojko[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Piotr Buchcic
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
+48 795144950
piotr.buchcic[at]umed.lodz.pl
dr n. med. Stanisław Kłosiński
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
stanislaw.klosinski[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Andrzej Borowski
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej - Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
funkcja Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej - Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
andrzej.borowski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Marek Drobniewski
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
marek.drobniewski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Łukasz Lipiński
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
+48 500650262
lukasz.lipinski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Adam Kwapisz
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
adam.kwapisz[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Marcin Sibiński
stanowisko profesor
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
marcin.sibinski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Błażej Pruszczyński
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
+48 508092372
blazej.pruszczynski[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Paulina Myga
stanowisko sekretarka
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
+48 422014250
paulina.myga[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Kolanowska-Groma
stanowisko asystent
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
aleksandra.kolanowska[at]umed.lodz.pl
mgr Jolanta Kowalska
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
jolanta.beata.kowalska[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.med. Piotr Kozłowski
stanowisko adiunkt
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
+48 426779269
piotr.kozlowski[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Wranicz
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
anna.wranicz[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Andrzej Grzegorzewski
stanowisko profesor
jednostka Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
katedra Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
andrzej.grzegorzewski[at]umed.lodz.pl