Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii

91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
dr n.med. Szymon Bernas
stanowisko asystent
jednostka Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
katedra II Katedra Pediatrii
szymon.bernas[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Renata Szmigielska
stanowisko asystent
funkcja Kierownik Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii i Anestezjologii - Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
jednostka Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
katedra II Katedra Pediatrii
renata.szmigielska[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Iwona Dąbrowska-Wójciak
dr n.med. Anna Sikora
stanowisko adiunkt
jednostka Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
katedra II Katedra Pediatrii
anna.sikora[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Dawid Wiszniewski
stanowisko asystent
jednostka Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
katedra II Katedra Pediatrii
dawid.wiszniewski[at]umed.lodz.pl
lek. VIKTOR DR BRZÓZKA
stanowisko asystent
jednostka Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
katedra II Katedra Pediatrii
viktor.brzozka[at]umed.lodz.pl