Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 60
+48 426304949
prof. dr hab. n.med. Mirosław Topol
stanowisko profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
funkcja Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
funkcja p.o. Kierownika Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949 w. 103
miroslaw.topol[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Mirosław Topol
stanowisko profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy
funkcja Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
funkcja p.o. Kierownika Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949 w. 103
miroslaw.topol[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Piotr Bukowski
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
piotr.bukowski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Robert Haładaj
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
robert.haladaj[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Łukasz Olewnik
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
lukasz.olewnik[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Michał Podgórski
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
michal.podgorski[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Elżbieta Rapacka
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
elzbieta.rapacka[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Jacek Szymański
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 422725106
jacek.szymanski1[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Grzegorz Wysiadecki
stanowisko asystent posiadający stopień doktora
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
grzegorz.wysiadecki[at]umed.lodz.pl
mgr Mariola Gałązkiewicz-Stolarczyk
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
mariola.galazkiewicz-stolarczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Piotr Karauda
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
piotr.karauda[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Zwierzchowska
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
anna.zwierzchowska[at]umed.lodz.pl
lek. Mirosława Antoszewska
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
miroslawa.antoszewska[at]umed.lodz.pl
lek. Ewa Jakubczyk
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
ewa.jakubczyk[at]umed.lodz.pl
lek. Szymon Lodziński
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
szymon.lodzinski[at]umed.lodz.pl
lek. Szymon Lodziński
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
szymon.lodzinski[at]umed.lodz.pl
lek.dent. Ewa Perlińska
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
ewa.perlinska[at]umed.lodz.pl
lek. Karol Zawiślak
stanowisko wykładowca
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949
karol.zawislak[at]umed.lodz.pl
Mariola Chądzyńska
stanowisko pracownik gospodarczy
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
mariola.chadzynska[at]umed.lodz.pl
Zbigniew Chądzyński
stanowisko pracownik do prac ciężkich
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
zbigniew.chadzynski[at]umed.lodz.pl
Halina Gąsińska
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949 w. 107
halina.gasinska[at]umed.lodz.pl
Andrzej Grzelak
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949 w. 106
andrzej.grzelak[at]umed.lodz.pl
Izabela Stępień
stanowisko pracownik gospodarczy
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
izabela.stepien[at]umed.lodz.pl
Anna Szczygielska
stanowisko pracownik gospodarczy
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
anna.szczygielska[at]umed.lodz.pl
Marek Tomaszewski
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
marek.tomaszewski[at]umed.lodz.pl
Andrzej Trzęsiak
stanowisko pracownik do prac ciężkich
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
andrzej.trzesiak[at]umed.lodz.pl
Anna Zagajewska
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
katedra Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii
+48 426304949 w. 101
anna.zagajewska[at]umed.lodz.pl