Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

90-235 Łódź, ul. Pomorska 137
prof. dr hab. n.farm. Eligia Szewczyk
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej - Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779300
eligia.szewczyk[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Bożena Dudkiewicz
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
bozena.dudkiewicz[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Grażul
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 422725581
 +48 426779125
magdalena.grazul[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Paweł Lisiecki
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
pawel.lisiecki[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Maria Sobiś-Glinkowska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
maria.sobis-glinkowska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Szemraj
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
magdalena.szemraj[at]umed.lodz.pl
mgr Paulina Glajzner
stanowisko asystent
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
paulina.glajzner[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Kalmus
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779300
aleksandra.kalmus[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Lichota
stanowisko asystent
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
anna.lichota[at]umed.lodz.pl
Bożena Bielawska
stanowisko pomoc techniczna
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
bozena.bielawska[at]umed.lodz.pl
Wiesław Bielawski
stanowisko pracownik do prac ciężkich
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
wieslaw.bielawski[at]umed.lodz.pl
Agata Marciniak
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
agata.marciniak[at]umed.lodz.pl
Jolanta Wojtczuk
stanowisko samodzielny referent ds. technicznych
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
jolanta.wojtczuk[at]umed.lodz.pl
Małgorzata Zajdler-Dereń
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
malgorzata.zajdler-deren[at]umed.lodz.pl