Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 2725560
dr n.farm. Magdalena Szemraj
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
magdalena.szemraj[at]umed.lodz.pl
mgr Paulina Glajzner
stanowisko asystent
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
paulina.glajzner[at]umed.lodz.pl
Jolanta Wojtczuk
stanowisko samodzielny referent ds. technicznych
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
jolanta.wojtczuk[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.med. Monika Sienkiewicz
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej - Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
funkcja Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 426393342
monika.sienkiewicz[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Kamila Olszowiec
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
kamila.olszowiec[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Kalmus
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 422725560
aleksandra.kalmus[at]umed.lodz.pl
Agata Marciniak
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
agata.marciniak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Paweł Lisiecki
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 422725562
pawel.lisiecki[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Maria Sobiś-Glinkowska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
maria.sobis-glinkowska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Grażul
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 422725581
 +48 426779125
magdalena.grazul[at]umed.lodz.pl
Bożena Bielawska
stanowisko pomoc techniczna
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
bozena.bielawska[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Lichota
stanowisko asystent
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
anna.lichota[at]umed.lodz.pl
Małgorzata Zajdler-Dereń
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
malgorzata.zajdler-deren[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Bożena Dudkiewicz
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
bozena.dudkiewicz[at]umed.lodz.pl
Wiesław Bielawski
stanowisko pracownik do prac ciężkich
jednostka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
wieslaw.bielawski[at]umed.lodz.pl