Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779160
dr hab. n.farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej - Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
funkcja Kierownik Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779161
izabela.grzegorczyk[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Przemysław Sitarek
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
przemyslaw.sitarek[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Izabela Weremczuk-Jeżyna
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
izabela.weremczuk-jezyna[at]umed.lodz.pl
mgr Katarzyna Ocimek
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779160
katarzyna.ocimek[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Jolanta Nawrocka
stanowisko specjalista ds. laboratoryjnych
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779162
jolanta.nawrocka[at]umed.lodz.pl
dr n.biol. Piotr Szymczyk
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
piotr.szymczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Jan Gomulski
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
jan.gomulski[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Ewa Skała
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
ewa.skala[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Łukasz Kuźma
stanowisko profesor uczelni
funkcja Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779163
+48 601146663
lukasz.kuzma[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Renata Grąbkowska
stanowisko starszy specjalista ds. badań laboratoryjnych
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779158
renata.grabkowska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Joanna Makowczyńska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779163
joanna.makowczynska[at]umed.lodz.pl