Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779203
dr n.farm. Marta Lichawska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779207
marta.lichawska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Marek Pająk
stanowisko starszy specjalista ds. naukowo-technicznych - etat finansowany z działalności statutowej - nr konta 503/
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779206
marek.pajak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Woźniczka
stanowisko starszy specjalista ds. naukowo-technicznych - etat finansowany z działalności statutowej - nr konta 503/
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779207
magdalena.wozniczka[at]umed.lodz.pl
mgr Joanna Gądek-Sobczyńska
stanowisko specjalista ds. technicznych
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779205
joanna.gadek-sobczynska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Jolanta Jaciubek-Rosińska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779208
jolanta.jaciubek-rosinska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Jan Jaszczak
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779206
jan.jaszczak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Woźniczka
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779207
magdalena.wozniczka[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Mirosława Świątek
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej - Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
jednostka Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
katedra Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
+48 426779208
miroslawa.swiatek[at]umed.lodz.pl