Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779290
dr n.farm. Kamila Czarnecka
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
kamila.czarnecka[at]umed.lodz.pl
mgr Diana Pajestka
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
diana.pajestka[at]umed.lodz.pl
Sylwester Owczarek
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
+48 426779249
sylwester.owczarek[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Magdalena Markowicz-Piasecka
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
magdalena.markowicz[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Ireneusz Bilichowski
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
+48 426779255
ireneusz.bilichowski[at]umed.lodz.pl
dr n. farm. Paweł Kręcisz
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
pawel.krecisz[at]umed.lodz.pl
mgr Mateusz Jędrzejec
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
mateusz.jedrzejec[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Rogut
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
aleksandra.rogut[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.farm. Paweł Szymański
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej - Katedra Chemii Farmaceutycznej
funkcja Kierownik Pracowni Radiofarmacji - Pracownia Radiofarmacji
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji - Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
+48 426779251
pawel.szymanski[at]umed.lodz.pl
mgr Ewa Misiak-Kaźmierczak
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
+48 426779290
ewa.misiak-kazmierczak[at]umed.lodz.pl
mgr Maria Podsiedlik
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
maria.podsiedlik[at]umed.lodz.pl
mgr Aleksandra Lis
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
aleksandra.sulmirska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Paulina Olszewska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
katedra Katedra Chemii Farmaceutycznej
paulina.olszewska[at]umed.lodz.pl