Zakład Biofarmacji

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779121
dr n.med. Aneta Mamos
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
aneta.mamos[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Milena Korczak
stanowisko specjalista ds. obsługi i dydaktyki
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
milena.korczak[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.farm. Daria Orszulak-Michalak
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Biofarmacji - Katedra Biofarmacji
funkcja Kierownik Zakładu Biofarmacji - Zakład Biofarmacji
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
daria.orszulak-michalak[at]umed.lodz.pl
Więcej informacji - badania   
dr hab. n.farm. Magdalena Jasińska-Stroschein
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
magdalena.jasinska-stroschein[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Urszula Kurczewska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
urszula.kurczewska[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Olczak
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
+48 422725550
+48 695866667
anna.olczak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Marek Dąbrowa
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
marek.dabrowa[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Jachorska
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
magdalena.bulska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Piotr Szcześniak
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
piotr.szczesniak[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Wyrwas
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
agnieszka.wyrwas[at]umed.lodz.pl