Zakład Biofarmacji

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779121
dr n.med. Aneta Mamos
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
+48 604072578
aneta.mamos[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Milena Korczak
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
milena.korczak[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Bernat
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
agnieszka.bernat[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Wyrwas
stanowisko asystent
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
+48 505420003
+48 505420003
agnieszka.wyrwas[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Magdalena Jasińska-Stroschein
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Zakładu Biofarmacji - Zakład Biofarmacji
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
magdalena.jasinska-stroschein[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Olczak
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
+48 422725550
+48 695866667
anna.olczak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Jachorska
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Biofarmacji
katedra Katedra Biofarmacji
magdalena.bulska[at]umed.lodz.pl