Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
dr hab. n.farm. Ewelina Piątczak
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779158
ewelina.piatczak[at]umed.lodz.pl
dr hab. n. farm. Ewa Kochan
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Zakładu Biotechnologii Farmaceutycznej - Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 503899532
ewa.kochan[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Grażyna Szymańska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
grazyna.szymanska[at]umed.lodz.pl
Angelika Gabrysiak
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
angelika.gabrysiak[at]umed.lodz.pl