Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779188
dr hab. n. farm. Ewa Kochan
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Zakładu Biotechnologii Farmaceutycznej - Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 426779191
ewa.kochan[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Grażyna Szymańska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
grazyna.szymanska[at]umed.lodz.pl
dr n.biol. Piotr Szymczyk
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
piotr.szymczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Lucjan Maciejczak
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
katedra Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
+48 422725304
lucjan.maciejczak[at]umed.lodz.pl