Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
+48 422014180/83
dr n.med. Katarzyna Szwabe
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
+48 422014183
katarzyna.szwabe[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Rafał Wlazeł
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
jednostka Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
rafal.wlazel[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Kinga Rośniak-Bąk
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
kinga.rosniak-bak[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Marek Łobos
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
katedra Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
marek.lobos[at]umed.lodz.pl