Centrum Wsparcia Nauki

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
mgr Joanna Włodarczyk
stanowisko koordynator obszaru nauki
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 506 209 336
joanna.wlodarczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Katarzyna Milbrandt
stanowisko starszy specjalista ds. nauki
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 887-860-562
katarzyna.milbrandt[at]umed.lodz.pl
mgr Magdalena Orłowska
stanowisko specjalista ds. projektów
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 887-761-855
magdalena.orlowska[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Paulina Hejduk
stanowisko kierownik
funkcja Kierownik Centrum Wsparcia Nauki - Centrum Wsparcia Nauki
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 723991190
paulina.hejduk[at]umed.lodz.pl
mgr Edyta Bajer
stanowisko specjalista ds. projektów
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 887761854
edyta.bajer[at]umed.lodz.pl
mgr Edyta Czerwińska
stanowisko koordynator ds. krajowych projektów naukowych
jednostka Centrum Wsparcia Nauki
+48 785911599
edyta.czerwinska[at]umed.lodz.pl