Dział Spraw Osobowych

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
mgr Anna Hass
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725870
+48 797604093
anna.hass[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Berenika Kotyńska
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725876
+48 797604094
berenika.kotynska[at]umed.lodz.pl
mgr Magdalena Auguścik
stanowisko starszy specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725874
+48 797604092
magdalena.auguscik[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Ewa Pałczyńska
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725877
+48 797604094
ewa.palczynska[at]umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Komorowska-Michałek
stanowisko dyrektor Biura
funkcja Dyrektor Biura Kadr - Biuro Kadr
funkcja kierownik Działu Spraw Osobowych - Dział Spraw Osobowych
jednostka Biuro Kadr
+48 422725872
+48 785911578
agnieszka.komorowska-michalek[at]umed.lodz.pl
mgr Ewelina Piotrak
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725869
+48 797604093
ewelina.piotrak[at]umed.lodz.pl
mgr Elżbieta Włodarczyk-Jeżyna
stanowisko starszy specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725873
+48 797-604-092
elzbieta.wlodarczyk-jezyna[at]umed.lodz.pl
mgr Adam Banaszkiewicz
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725873
adam.banaszkiewicz[at]umed.lodz.pl
mgr Mariusz Strzelec
stanowisko główny specjalista ds. rozwoju
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725878
+48 785951141
mariusz.strzelec[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Michalak
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725871
+48 797604093
anna.michalak1[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Stefaniak-Badhan
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725871
+48 797604093
anna.stefaniak-badhan[at]umed.lodz.pl