Dział Spraw Osobowych

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
mgr Agnieszka Komorowska-Michałek
stanowisko dyrektor Biura
funkcja Dyrektor Biura Kadr - Biuro Kadr
funkcja kierownik - Dział Spraw Osobowych
jednostka Biuro Kadr
+48 422725872
+48 785911578
agnieszka.komorowska-michalek[at]umed.lodz.pl
mgr Magdalena Auguścik
stanowisko starszy specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725873
magdalena.auguscik[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Hass
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725870
anna.hass[at]umed.lodz.pl
mgr Marta Idzikowska
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725876
marta.idzikowska[at]umed.lodz.pl
mgr Piotr Jaksa
stanowisko główny specjalista ds. rozwoju
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 797604093
piotr.jaksa[at]umed.lodz.pl
mgr Agata Jankowska
stanowisko główny specjalista ds. rozwoju
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 797604093
agata.jankowska[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Berenika Kotyńska
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725874
berenika.kotynska[at]umed.lodz.pl
mgr Katarzyna Kowalczyk
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725869
katarzyna.kowalczyk[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Michalak
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725871
anna.michalak1[at]umed.lodz.pl
mgr inż. Ewa Pałczyńska
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725877
+48 797604094
ewa.palczynska[at]umed.lodz.pl
mgr Ewelina Piotrak
stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725878
+48 797604094
ewelina.piotrak[at]umed.lodz.pl
mgr Elżbieta Włodarczyk-Jeżyna
stanowisko starszy specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725873
elzbieta.wlodarczyk-jezyna[at]umed.lodz.pl