Zakład Farmakodynamiki

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779294
dr n.farm. Jakub Wojcieszak
stanowisko adiunkt posiadający stopień doktora
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 426779179
jakub.wojcieszak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Agata Woldan-Tambor
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 426779178
agata.woldan-tambor[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Ewa Zwierzyńska
stanowisko adiunkt posiadający stopień doktora
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 brakdanych
ewa.zwierzynska[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm.prof. nadzw. Bogusława Pietrzak
stanowisko profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora hab.
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 426779181
boguslawa.pietrzak[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Jadwiga Zalewska-Kaszubska
stanowisko adiunkt posiadający stopień doktora hab.
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
jadwiga.zalewska-kaszubska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Dariusz Andrzejczak
stanowisko st.wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 426779179
dariusz.andrzejczak[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.farm. Jolanta Zawilska
stanowisko profesor zwyczajny
funkcja Kierownik Zakładu Farmakodynamiki - Zakład Farmakodynamiki
jednostka Zakład Farmakodynamiki
katedra Katedra Biofarmacji
+48 426779294
jolanta.zawilska[at]umed.lodz.pl