Katedra Chemii Medycznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 6784833
dr hab. n.med. Joanna Sikora
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Chemi Medycznej - Katedra Chemii Medycznej
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Bionieorganicznej - Zakład Chemii Bionieorganicznej
funkcja Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779216sek.426779220
joanna.sikora[at]umed.lodz.pl