Zakład Chemii Bionieorganicznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779220
prof. dr hab. n.farm. Justyn Ochocki
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Katedry Chemii Medycznej - Katedra Chemii Medycznej
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Bionieorganicznej - Zakład Chemii Bionieorganicznej
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779216
justyn.ochocki[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Jolanta Nawrot-Modranka
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779221
jolanta.nawrot-modranka[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Małgorzata Fabijańska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779222
malgorzata.fabijanska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Andrzej Łazarenkow
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779219
andrzej.lazarenkow[at]umed.lodz.pl
mgr Karolina Stryjska
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
karolina.stryjska[at]umed.lodz.pl
mgr Dominik Żyro
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
dominik.zyro[at]umed.lodz.pl
Jolanta Adamek
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779220
+48 510788343
jolanta.adamek[at]umed.lodz.pl
Ireneusz Janas
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779223426779224
ireneusz.janas[at]umed.lodz.pl
Agnieszka Zdolska
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779226
agnieszka.zdolska[at]umed.lodz.pl