Zakład Chemii Bionieorganicznej

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779220
mgr Monika Kawka-Człapińska
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
monika.kawka-czlapinska[at]umed.lodz.pl
mgr Karolina Stryjska
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
karolina.stryjska[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.med. Joanna Sikora
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Chemii Medycznej - Katedra Chemii Medycznej
funkcja Kierownik Zakładu Chemii Bionieorganicznej - Zakład Chemii Bionieorganicznej
funkcja Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779216
joanna.sikora[at]umed.lodz.pl
mgr Wioletta Mukaj
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
wioletta.mukaj[at]umed.lodz.pl
Agnieszka Zdolska
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779217lub426770224
agnieszka.zdolska[at]umed.lodz.pl
dr n. farm. Dominik Żyro
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779225
+48 426779225
dominik.zyro[at]umed.lodz.pl
Ireneusz Janas
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779221lub426779224
ireneusz.janas[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Małgorzata Fabijańska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779222
malgorzata.fabijanska[at]umed.lodz.pl
dr n. farm. Angelika Adamus-Grabicka
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779226
angelika.adamus[at]umed.lodz.pl
dr inż. n. tech. Adrian Bartos
stanowisko asystent
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
adrian.bartos[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Andrzej Łazarenkow
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Chemii Bionieorganicznej
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779219
andrzej.lazarenkow[at]umed.lodz.pl