Katedra Farmakognozji

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 6784833
dr hab. n.farm. Monika Olszewska
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Farmakognozji - Katedra Farmakognozji
funkcja Kierownik Zakładu Farmakognozji - Zakład Farmakognozji
funkcja Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Nauki - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779165
monika.olszewska[at]umed.lodz.pl