Zakład Farmakognozji

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779166
dr hab. n.farm. Monika Olszewska
stanowisko profesor uczelni
funkcja Kierownik Katedry Farmakognozji - Katedra Farmakognozji
funkcja Kierownik Zakładu Farmakognozji - Zakład Farmakognozji
funkcja Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Nauki - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779165
monika.olszewska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Izabela Rychlińska
stanowisko starszy specjalista ds. badań laboratoryjnych
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779171
izabela.rychlinska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Aleksandra Owczarek
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779168
aleksandra.owczarek[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Magiera
stanowisko starszy specjalista ds. badań laboratoryjnych
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 503316997
anna.magiera[at]umed.lodz.pl
Sławomir Gorzałek
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779175
slawomir.gorzalek[at]umed.lodz.pl
Alicja Pastuszka
stanowisko technik
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779175
alicja.pastuszka[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Anna Marchelak
stanowisko asystent
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
anna.marchelak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Beata Romanowska
stanowisko koordynator ds. Ogrodu Roślin Leczniczych
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779175
beata.romanowska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Magdalena Rutkowska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
magdalena.rutkowska[at]umed.lodz.pl
mgr Anna Magiera
stanowisko asystent
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 503316997
anna.magiera[at]umed.lodz.pl
Wiesław Bugajny
stanowisko technik
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779175
wieslaw.bugajny[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Sławomira Nowak
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779171
slawomira.nowak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Anna Marchelak
stanowisko starszy specjalista ds. badań laboratoryjnych
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
anna.marchelak[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Agnieszka Kicel
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779167
agnieszka.kicel[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Piotr Michel
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Farmakognozji
katedra Katedra Farmakognozji
+48 426779169
piotr.michel[at]umed.lodz.pl