Pracownia Technologii Form Kosmetyków

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
dr n.farm. Marek Staszewski
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Technologii Form Kosmetyków - Pracownia Technologii Form Kosmetyków
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779194
marek.staszewski[at]umed.lodz.pl