Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779193
dr n.chem. Beata Michalska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
beata.michalska[at]umed.lodz.pl
dr n. fiz. Janusz Skubalski
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
janusz.skubalski[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.farm. Krzysztof Walczyński
stanowisko profesor
funkcja Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych - Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779196
krzysztof.walczynski[at]umed.lodz.pl
dr n.chem. Monika Stefaniak
stanowisko asystent
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779133
monika.stefaniak[at]umed.lodz.pl
dr n.chem. Marek Dzięgielewski
stanowisko samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779195
marek.dziegielewski[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Marek Staszewski
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Technologii Form Kosmetyków - Pracownia Technologii Form Kosmetyków
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779194
marek.staszewski[at]umed.lodz.pl
mgr Elżbieta Rubaj-Dudek
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
katedra Katedra Chemii Medycznej
+48 426779193
elzbieta.rubaj-dudek[at]umed.lodz.pl