Zakład Toksykologii

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779147
dr n.med. Joanna Stragierowicz
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779148
joanna.stragierowicz[at]umed.lodz.pl
Jolanta Cieślicka
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779147
jolanta.cieslicka[at]umed.lodz.pl
Ilona Matusiak
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 422725592
ilona.matusiak[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.roln. Jerzy Falandysz
stanowisko profesor
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
jerzy.falandysz[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Joanna Jurewicz
stanowisko profesor
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
joanna.jurewicz[at]umed.lodz.pl
dr hab. n.farm. Elżbieta Bruchajzer
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779150
elzbieta.bruchajzer[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Adam Daragó
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Toksykologii Żywności - Pracownia Toksykologii Żywności
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779146
adam.darago[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Michał Klimczak
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779148
michal.klimczak[at]umed.lodz.pl
dr n.med. Małgorzata Kucharska
stanowisko starszy specjalista ds. naukowo-technicznych - etat finansowany z działalności statutowej - nr konta 503/
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
malgorzata.kucharska[at]umed.lodz.pl
prof. dr hab. n.med. Anna Kilanowicz-Sapota
stanowisko profesor
funkcja Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - Wydział Farmaceutyczny
funkcja Kierownik Katedry Toksykologii - Katedra Toksykologii
funkcja Kierownik Zakładu Toksykologii - Zakład Toksykologii
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779144
anna.kilanowicz[at]umed.lodz.pl
Więcej informacji - badania   
Katarzyna Mikołajczyk
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 422725592
+48 660493996
katarzyna.mikolajczyk[at]umed.lodz.pl
dr hab. n. med. Marzenna Nasiadek
stanowisko profesor uczelni
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779298
marzenna.nasiadek[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Barbara Frydrych
stanowisko specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Toksykologii
katedra Katedra Toksykologii
+48 426779150
barbara.frydrych[at]umed.lodz.pl