Zakład Technologii Postaci Leku

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
+48 426779240
dr n.farm. Małgorzata Godlewska
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779244
malgorzata.godlewska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Michał Kołodziejczyk
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku - Zakład Technologii Postaci Leku
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779190
michal.kolodziejczyk[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Michał Nachajski
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779155
michal.nachajski[at]umed.lodz.pl
Danuta Bartczak
stanowisko pomoc techniczna
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779198
danuta.bartczak[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Malwina Lachowicz
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
malwina.lachowicz[at]umed.lodz.pl
Izabela Sosnowska
stanowisko technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779198
izabela.sosnowska[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Aneta Berner-Strzelczyk
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779246
aneta.berner-strzelczyk[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Justyna Kołodziejska
stanowisko adiunkt
funkcja Kierownik Pracowni Kosmetyki Farmaceutycznej - Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779245
justyna.kolodziejska[at]umed.lodz.pl
Marzena Miraoui
stanowisko sekretarka
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779240
marzena.miraoui[at]umed.lodz.pl
dr n.farm. Wojciech Linka
stanowisko adiunkt
jednostka Zakład Technologii Postaci Leku
katedra Katedra Farmacji Stosowanej
+48 426779243
wojciech.linka[at]umed.lodz.pl