Administracja I Domu Studenta
Administracja II Domu Studenta
Administracja III Domu Studenta
Administracja IV Domu Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Biuro Karier
Apteka - Narutowicza
Apteka Szkoleniowa
Archiwum
Biuro Audytu i Kontroli
Biuro ds. Nieruchomości
Biuro Inwestycyjno-Techniczne
Biuro Kadr
Biuro Kontrolingu i Kompetencji Procesowych
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Biuro Obsługi Studiów
Biuro Organizacyjno-Prawne
Biuro Promocji
Biuro Rektora
Centralny Ośrodek Egzaminacyjny
Centralny Serwis i Magazyn IT
Centrum Badań BRaIn
Centrum Badań in Vivo
Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem
Centrum Big Data
Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim
Centrum Edukacji Medycznej
Centrum Informacyjno-Biblioteczne
Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Centrum Kompetencji Procesowych
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
Centrum Nauczania Języków Obcych
Centrum Obsługi Doktorantów
Centrum Sportu
Centrum Symulacji Endoskopowej
Centrum Symulacji Medycznych
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Centrum Wsparcia Nauki
Chór
Dział Administratorów Systemów Informatycznych
Dział Analiz
Dział Aparatury i Serwisu
Dział ds. Bazy Klinicznej
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Dział ds. Obsługi Studentów
Dział ds. Rekrutacji i Promocji Studiów
Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji
Dział Finansowy
Dział Kontroli Szpitali Klinicznych
Dział Kontroli Wewnętrznej
Dział Księgowości
Dział Nauki
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Planowania Dydaktyki
Dział Płac i Zasiłków
Dział Projektów
Dział Projektów Międzynarodowych
Dział Realizacji Inwestycji
Dział Rekrutacji i Kształcenia
Dział Rozliczeń Dydaktycznych
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych
Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej
Dział Spraw Osobowych
Dział Techniczny
Dział Wsparcia Dydaktyki
Dział Współpracy Zagranicznej
Dział Zakupów
Dział Zamówień Publicznych
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dziekanat Kolegium Wojskowo-Lekarskiego
Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych
Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
I Katedra Chirurgii
I Katedra Chorób Oczu
I Katedra Chorób Wewnętrznych
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
I Katedra Otolaryngologii
I Katedra Pediatrii
I Klinika Kardiologii
I Klinika Urologii
I Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
II Katedra Chirurgii
II Katedra Chorób Oczu
II Katedra Chorób Wewnętrznych
II Katedra Ginekologii i Położnictwa
II Katedra Otolaryngologii
II Katedra Pediatrii
II Klinika Kardiologii
II Klinika Urologii
II Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
III Katedra Chirurgii
III Katedra Pediatrii
III Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Inkubator Przedsiębiorczości
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorat BHP
Inspektorat Ppoż
Kancelaria Główna
Kanclerz
Katedra Anatomii i Histologii
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedra Badań Obrazowych i Radiologii
Katedra Biochemii i Chemii
Katedra Biochemii Medycznej
Katedra Biofarmacji
Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej
Katedra Biologii Medycznej
Katedra Bromatologii
Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej
Katedra Chemii Farmaceutycznej
Katedra Chemii i Biochemii Medycznej
Katedra Chemii Medycznej
Katedra Chorób Układu Nerwowego
Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Katedra Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Katedra Dermatologii
Katedra Dermatologii i Wenerologii
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
Katedra Endokrynologii
Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
Katedra Endokrynologii Onkologicznej
Katedra Farmacji Stosowanej
Katedra Farmakognozji
Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii
Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Katedra Gastroenterologii
Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej
Katedra Gerontologii
Katedra Hematologii
Katedra Higieny i Epidemiologii
Katedra Kardiologii
Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Elektrokardiologii
Katedra Kosmetologii
Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii
Katedra Medycyny Ratunkowej
Katedra Medycyny Sądowej
Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa
Katedra Nauk Biomedycznych
Katedra Nauk Humanistycznych
Katedra Nauk Klinicznych
Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych
Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
Katedra Neurologii
Katedra Onkologii
Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
Katedra Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego
Katedra Pediatrii Zabiegowej
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego
Katedra Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Katedra Psychiatrii
Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej
Katedra Rehabilitacji
Katedra Rehabilitacji Neurologicznej
Katedra Stomatologii Odtwórczej
Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego
Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Katedra Toksykologii
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
Klinika Chemioterapii Nowotworów
Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Klinika Chirurgii Ręki
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Klinika Chorób Oczu
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej
Klinika Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci
Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
Klinika Dermatologii i Wenerologii
Klinika Elektrokardiologii
Klinika Endokrynologii
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego
Klinika Fizjoterapii Onkologicznej
Klinika Gastroenterologii
Klinika Geriatrii
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej
Klinika Hematologii
Klinika Immunologii i Alergii
Klinika Interny Dziecięcej i Alergologii
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
Klinika Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek (Oddział Dializ)
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
Klinika Neurologii
Klinika Neurologii i Udarów Mózgu
Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Klinika Ortopedii i Traumatologii
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
Klinika Patologii Ciąży
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Immunologii
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości
Klinika Perinatologii
Klinika Pneumonologii
Klinika Położnictwa i Perinatologii
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Klinika Pulmonologii Dziecięcej
Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Rehabilitacji Medycznej
Klinika Rehabilitacji Neurologicznej
Klinika Reumatologii
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Klub SENIORA - Zarząd
Kolegium Wojskowo - Lekarskie
Kwestor - Główny Księgowy
Laboratorium Analiz Genomowych
Laboratorium Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego
Laboratorium Analizy Białek
Laboratorium Analizy Materiałów Biomedycznych
Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych
Laboratorium Badań Metabolomicznych
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Laboratorium Hodowli Komórkowych
Laboratorium Living LAB
Laboratorium Rotacyjne i Okresowego Wykorzystania
Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków
Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room
Medyczne Laboratorium Onkologii i Hematologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP
Międzynarodowa Szkoła Doktorska
MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych
Oddział Bibliografii i Bibliometrii
Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Oddział Kosmetologii
Oddział Lekarski
Oddział Medycyny Laboratoryjnej
Oddział Nauk Biomedycznych
Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Oddział Stomatologiczny
Oddział Technologii Informatycznych
Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
Ośrodek Leczenia Nerwic
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej
Pracownia Leczenia Żywieniowego
Pracownia Aeroalergenów
Pracownia Analizy Elementarnej i Spektroskopowej
Pracownia Anestezjologiczna
Pracownia Arteterapii
Pracownia Audiometrii
Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych
Pracownia Badań Czynnościowych
Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
Pracownia Badań Elektrokardiologii Inwazyjnej
Pracownia Badań Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych
Pracownia Badań Metabolomicznych
Pracownia Badań Molekularnych
Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu
Pracownia Badań Przedklinicznych
Pracownia Badań Rezonansu Magnetycznego nad Stwardnieniem Rozsianym
Pracownia Badań Środowiskowych
Pracownia Badań Układu Autonomicznego
Pracownia Badań Ultradźwiękowych Kości
Pracownia Bioanalizy
Pracownia Biochemii i Immunologii Kardiologicznej
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego
Pracownia Chemii Medycznej
Pracownia Chorób Strukturalnych Serca
Pracownia Chromatografii Cieczowej
Pracownia Cytometrii
Pracownia Ćwiczeń Przedklinicznych
Pracownia Dermatoz Autozapalnych, Genetycznych i Rzadkich
Pracownia Diagnostyczna z Ogrodem Roślin Leczniczych
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia Diagnostyki Autopsyjnej
Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki
Pracownia Diagnostyki Mykologicznej
Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonograficznej
Pracownia Diagnozowania i Terapii Wczesnych Psychoz
Pracownia Dializoterapii
Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych
Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii
Pracownia Dydaktyki Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Edukacji w Cukrzycy
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji
Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
Pracownia Elektrostymulacji i Elektroterapii
Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Pracownia Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Pracownia Farmakogenetyki
Pracownia Farmakokinetyki
Pracownia Farmakologii
Pracownia Farmakologii Biochemicznej
Pracownia Fizjoterapii
Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej
Pracownia Fizyczna
Pracownia Foniatryczno-Rehabilitacyjna
Pracownia Frakcjonowania Izotopowego w Procesach Patologicznych
Pracownia Genetyki Medycznej
Pracownia Hematologii Doświadczalnej
Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Hodowli Tkankowych
Pracownia Holterowska Zaburzeń Rytmu Serca i Nadciśnienia Tętniczego
Pracownia Immunodiagnostyki
Pracownia Immunofarmakologii Tkankowej
Pracownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
Pracownia Immunologii Molekularnej
Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
Pracownia Immunoreumatologii
Pracownia Immunoserologii
Pracownia Informatyki - Analizy Komputerowej Leku
Pracownia Informatyki Pielęgniarskiej
Pracownia Inżynierii Genetycznej
Pracownia Izotopowa
Pracownia Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych
Pracownia Kardiologii Interwencyjnej
Pracownia Kardiologii Płodowej
Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej
Pracownia Laserowa
Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Pracownia Masażu
Pracownia Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej
Pracownia Medycyny Ratunkowej
Pracownia Medycyny Rodzinnej
Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
Pracownia Monitorowania Parametrów Krytycznych
Pracownia Morfometrii
Pracownia Neuroimmunologii
Pracownia Neurologii Doświadczalnej
Pracownia Neuromodulacji
Pracownia Neuroradiologii
Pracownia Odnowy Biologicznej i Balneologii
Pracownia Odnowy Biologicznej i Sportu
Pracownia Opieki Długoterminowej
Pracownia Opiniowania Sądowo-Psychiatrycznego
Pracownia Organizacji i Ekonomiki Farmacji
Pracownia Ortopedii Szczękowej
Pracownia Otoneurologiczna
Pracownia Patofizjologiczna
Pracownia Patofizjologii i Immunologii Snu
Pracownia Patologii Społecznych
Pracownia Patomorfologii Wieku Rozwojowego
Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Pracownia Pielęgniarstwa Internistycznego
Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego
Pracownia Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego
Pracownia Podstawowych Badań RTG
Pracownia Podstawowych Umiejętności Ratunkowych
Pracownia Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia
Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
Pracownia Promocji Zdrowia
Pracownia Prób Wysiłkowych
Pracownia Przechowywania Materiału Biologicznego - Biobank
Pracownia Psychologii Klinicznej
Pracownia Radiofarmacji
Pracownia Radiofarmacji
Pracownia Radiologii Dziecięcej
Pracownia Radiologii Kardiologicznej
Pracownia Radiologii Stomatologicznej
Pracownia Ratownictwa w Urazach
Pracownia Rhinomanometrii
Pracownia Sensoryki i Perfumerii
Pracownia Stymulatorów i Defibrylatorów
Pracownia Technik Komputerowych I
Pracownia Technologii Form Kosmetyków
Pracownia Technologii Informacyjnych
Pracownia Terapii Manualnej
Pracownia Terapii Radioizotopowej
Pracownia Toksykologii Sądowej
Pracownia Toksykologii Wojskowej i Ochrony Radiologicznej
Pracownia Toksykologii Żywności
Pracownia USG i Biopsji Cienkoigłowej
Pracownia Wdrażania Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa
Pracownia Wirusów Hepatotropowych
Pracownia Wirusów Oddechowych
Pracownia Zaawansowanych Umiejętności Ratunkowych
Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Pracownia Zarządzania w Pielęgniarstwie
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką
Prorektor ds. Kształcenia
Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
Prorektor ds. Rozwoju
Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia
Rada Uczelni
Rada Uczelniana ZSP
Radca Prawny
Rektor
Samodzielna Sekcja ds. Obronnych
Samorząd Doktorantów
Sekcja ds. POL-on
Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych
Sekcja ds. Transferu Technologii
Sekcja Spraw Socjalnych
SekcjaSocjalna-Księgi Inwentarzowe
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi
Studenckie Towarzystwo Naukowe
Studium Informatyki i Statystyki Medycznej
Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej
Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych
Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych
Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów
Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej
Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej
Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii
Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego
Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka "DynamoLab"
Uniwersyteckie Centrum Dializoterapii
Uniwersyteckie Laboratorium Naukowe CoreLab
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Zakład Angiologii
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Hormonów
Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych
Zakład Biochemii Medycznej
Zakład Bioetyki
Zakład Biofarmacji
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Zakład Biologii i Genetyki Medycznej
Zakład Biologii i Parazytologii
Zakład Biologii Medycznej
Zakład Biologii Molekularnej
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
Zakład Biologii Nowotworów
Zakład Biologii Strukturalnej
Zakład Biomedycyny i Chirurgii Doświadczalnej
Zakład Biomedycyny i Genetyki
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
Zakład Biotechnologii Medycznej
Zakład Bromatologii
Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Biomedycznej
Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Bionieorganicznej
Zakład Chemii Bioorganicznej
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych
Zakład Chirurgii Ogólnej
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
Zakład Cytobiologii i Proteomiki
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
Zakład Dydaktyki Pediatrycznej
Zakład Dydaktyki w Położnictwie
Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
Zakład Endodoncji
Zakład Endokrynologii Onkologicznej
Zakład Endokrynologii Płodności
Zakład Endokrynologii Porównawczej
Zakład Endokrynologii Starzenia
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
Zakład Farmacji Aptecznej
Zakład Farmacji Szpitalnej
Zakład Farmakodynamiki
Zakład Farmakognozji
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Zakład Farmakologii Klinicznej
Zakład Fizjologii Doświadczalnej
Zakład Fizjologii Klinicznej
Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
Zakład Genetyki Klinicznej
Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Zakład Gerontologii
Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej
Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych
Zakład Immunoendokrynologii
Zakład Immunogenetyki
Zakład Immunopatologii
Zakład Interakcji Międzykomórkowych
Zakład Kancerogenezy Molekularnej
Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej
Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii
Zakład Kardioonkologii
Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej
Zakład Koordynowanej Opieki
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
Zakład Matematyki
Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
Zakład Medycyny Rodzinnej
Zakład Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Społecznej
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Zakład Medycyny Społecznej
Zakład Medycyny Sportowej
Zakład Medycyny Zapobiegawczej
Zakład Medycznych Technik Obrazowania
Zakład Metodyki Nauczania Ruchu
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii i Biochemii Farmaceutycznej
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Doświadczalnej
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
Zakład Morfologii Klinicznej
Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych
Zakład Nefrokardiologii
Zakład Neurochemii Molekularnej
Zakład Ortodoncji
Zakład Patofizjologii
Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
Zakład Patologii
Zakład Patologii Jamy Ustnej
Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Zakład Patomorfologii
Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie
Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego
Zakład Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego
Zakład Położnictwa Praktycznego
Zakład Prawa Medycznego
Zakład Preparatyki Anatomicznej i Donacji
Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Zakład Psychodermatologii
Zakład Psychologii Lekarskiej
Zakład Psychoterapii
Zakład Radioterapii
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
Zakład Socjologii
Zakład Stomatologii Ogólnej
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Zakład Stomatologii Zachowawczej
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
Zakład Technik Dentystycznych
Zakład Technik Diagnostycznych w Patomorfologii
Zakład Technologii Postaci Leku
Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie
Zakład Toksykologii
Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia
Zakład Układu Równowagi
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego
Zakład Zaburzeń Hemostazy
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia
Zakład Żywienia i Epidemiologii
Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych
Zastępca Kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju
Zespół Elektryków
Zespół Hydraulików, Ślusarzy i Stolarzy
Zespół Inspektorów
Zespół Kosztorysantów
Zespół Laboratoriów BRaIn
Zespół Laboratoriów pod nazwą HumanLab
Zespół Logistyki
Zespół Projektantów
Zespół Zamówień
ZOZ dla Szkół Wyższych
Związek Zawodowy Pracowników UM i USK
Związek Zawodowy "Solidarność"
Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego