Administracja I Domu Studenta
Administracja II Domu Studenta
Administracja III Domu Studenta
Administracja IV Domu Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Biuro Karier
Apteka
Apteka - Narutowicza
Archiwum
Biuro Audytu i Kontroli
Biuro ds. Nieruchomości
Biuro Inwestycyjno-Techniczne
Biuro Kadr
Biuro Kontrolingu i Kompetencji Procesowych
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Biuro Obsługi Studiów
Biuro Organizacyjno-Prawne
Biuro Promocji
Biuro Rektora
Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ,,Oncolab"
Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Lekarskiego
Centralny Serwis i Magazyn IT
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem
Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim
Centrum Edukacji Medycznej
Centrum Informacyjno-Biblioteczne
Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Centrum Kompetencji Procesowych
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
Centrum Nauczania Języków Obcych
Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dział Administratorów Systemów Informatycznych
Dział Analiz
Dział Aparatury i Serwisu
Dział Dokumentacji Inwestycyjnej
Dział ds. Bazy Klinicznej
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji
Dział Finansowy
Dział Kontroli Szpitali Klinicznych
Dział Księgowości
Dział Logistyki
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Planowania Dydaktyki
Dział Płac i Zasiłków
Dział Projektów
Dział Projektów Międzynarodowych
Dział Realizacji Inwestycji
Dział Rekrutacji i Kształcenia
Dział Rozliczeń Dydaktycznych
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych
Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej
Dział Spraw Osobowych
Dział Techniczny
Dział Wsparcia Dydaktyki
Dział Współpracy Zagranicznej
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dziekanat Wydziału Wojskowo - Lekarskiego
I Klinika Urologii
II Klinika Urologii
Inkubator Przedsiębiorczości
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorat BHP
Inspektorat Ppoż
Kancelaria Główna
Kanclerz
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
Klinika Chemioterapii Nowotworów
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Klinika Chirurgii Ręki
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Klinika Chorób Oczu
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci
Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
Klinika Dermatologii i Wenerologii
Klinika Elektrokardiologii
Klinika Endokrynologii
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego
Klinika Gastroenterologii
Klinika Geriatrii
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej
Klinika Hematologii
Klinika Immunologii i Alergii
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii
Klinika Kardiologii
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek (Oddział Dializ)
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
Klinika Neurologii
Klinika Neurologii i Udarów Mózgu
Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Klinika Ortopedii i Traumatologii
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci
Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
Klinika Patologii Ciąży
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości
Klinika Perinatologii
Klinika Pneumonologii i Alergologii
Klinika Położnictwa i Perinatologii
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
Klinika Rehabilitacji Medycznej
Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej
Klinika Reumatologii
Klinika Torakochirurgii
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Klub SENIORA - Zarząd
Laboratorium Naukowe
Oddział Bibliografii i Bibliometrii
Oddział Biblioteczny Zarządzania Zbiorami
Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych
Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci
Oddział Dializ
Oddział ds. Szkolenia Wojskowo-Lekarskiego
Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
Oddział Kliniczny Pneumonologii
Oddział Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego
Oddział Medycyny Laboratoryjnej
Oddział Medycyny Ratunkowej
Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Oddział Stomatologiczny
Oddział Technologii Informatycznych
Oddział Zdrowia Publicznego
Ośrodek Badania i Leczenia Bólu
Ośrodek Leczenia Migreny
Ośrodek Leczenia Nerwic
Ośrodek Refleksoterapii
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pododdział Diabetologii z Ośrodkiem Dziennego Pobytu
Pododdział Dziecięcy
Pododdział Endokrynologii Ginekologicznej
Pododdział Osób Dorosłych
Pracownia Leczenia Żywieniowego
Pracownia Aeroalergenów
Pracownia Analizy Elementarnej i Spektroskopowej
Pracownia Anestezjologiczna
Pracownia Angiograficzna
Pracownia Arteterapii
Pracownia Audiometrii
Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych
Pracownia Badań Biologicznych w Psychiatrii
Pracownia Badań Czynnościowych
Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
Pracownia Badań Doświadczalnych
Pracownia Badań Elektrokardiologii Inwazyjnej
Pracownia Badań Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych
Pracownia Badań Metabolomicznych
Pracownia Badań Molekularnych
Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu
Pracownia Badań Rezonansu Magnetycznego nad Stwardnieniem Rozsianym
Pracownia Badań Środowiskowych
Pracownia Badań Układu Autonomicznego
Pracownia Badań Ultradźwiękowych Kości
Pracownia Bioanalizy
Pracownia Biochemii i Immunologii Kardiologicznej
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Bronchologii
Pracownia Chemii Medycznej
Pracownia Chirurgii Doświadczalnej
Pracownia Chromatografii Cieczowej
Pracownia Cytometrii
Pracownia Ćwiczeń Przedklinicznych
Pracownia Densytometrii Kostnej
Pracownia Diagnostyczna z Ogrodem Roślin Leczniczych
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia Diagnostyki Autopsyjnej
Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej
Pracownia Diagnostyki Hormonalnej
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki
Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej II
Pracownia Diagnozowania i Terapii Wczesnych Psychoz
Pracownia Dializoterapii
Pracownia Dietetyki
Pracownia Doświadczalna Modeli Zwierzęcych
Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii
Pracownia Dydaktyki Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Echokardiografii
Pracownia Edukacji w Cukrzycy
Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej i Nieinwazyjnej
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji
Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
Pracownia Elektrostymulacji i Elektroterapii
Pracownia Endokrynologii Doświadczalnej
Pracownia Endokrynologii Komórki
Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
Pracownia Epidemiologii Zakażeń Szpitalnych z Diagnostyką Mikrobiologiczną
Pracownia Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Pracownia Farmakogenetyki
Pracownia Farmakokinetyki
Pracownia Farmakologii
Pracownia Farmakologii Biochemicznej
Pracownia Fizjoterapii
Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej
Pracownia Fizyczna
Pracownia Foniatryczno-Rehabilitacyjna
Pracownia Frakcjonowania Izotopowego w Procesach Patologicznych
Pracownia Genetyki Medycznej
Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej
Pracownia Genetyki Molekularnej
Pracownia Gerontologii
Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych
Pracownia Hodowli Tkanek
Pracownia Hodowli Tkankowych
Pracownia Holterowska Zaburzeń Rytmu Serca i Nadciśnienia Tętniczego
Pracownia Immunodiagnostyki
Pracownia Immunofarmakologii Tkankowej
Pracownia Immunohistochemii
Pracownia Immunologii Molekularnej
Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
Pracownia Immunopatologii i Genetyki
Pracownia Immunoreumatologii
Pracownia Immunoserologii
Pracownia Implantacji i Kontroli Defibrylatorów Serca
Pracownia Implantacji i Kontroli Stymulatorów Serca
Pracownia Informatyki - Analizy Komputerowej Leku
Pracownia Izotopowa
Pracownia Izotopowa
Pracownia Kardiologii Interwencyjnej
Pracownia Kardiologii Płodowej
Pracownia Kardiologii Sportowej
Pracownia Kosmetyczna
Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej
Pracownia Laserowa
Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Pracownia Matematyki
Pracownia Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej
Pracownia Metabolizmu Tkanki Łącznej
Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Pracownia Monitorowania Parametrów Krytycznych
Pracownia Morfologiczna
Pracownia Morfometrii
Pracownia Neuroimmunologii
Pracownia Neurologii Doświadczalnej
Pracownia Neuroradiologii
Pracownia Opieki Długoterminowej
Pracownia Opiniowania Sądowo-Psychiatrycznego
Pracownia Organizacji i Ekonomiki Służby Farmaceutycznej
Pracownia Ortopedii Szczękowej
Pracownia Otoneurologiczna
Pracownia Patofizjologii Krążenia Mózgowego
Pracownia Patomorfologii Wieku Rozwojowego
Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Pracownia Pielęgniarstwa Internistycznego
Pracownia Pielęgniarstwa Internistycznego
Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego
Pracownia Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego
Pracownia Podstawowych Badań RTG
Pracownia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
Pracownia Promocji Zdrowia
Pracownia Prób Wysiłkowych
Pracownia Przechowywania Materiału Biologicznego - Biobank
Pracownia Psychiatrii Metabolicznej
Pracownia Psychologii Klinicznej
Pracownia Radiofarmacji
Pracownia Radiofarmacji
Pracownia Radiologii Dziecięcej
Pracownia Radiologii Kardiologicznej
Pracownia Radiologii Stomatologicznej
Pracownia Rhinomanometrii
Pracownia Rogówkowa
Pracownia Scyntygrafii Tarczycy
Pracownia Sensoryki i Perfumerii
Pracownia Stymulatorów i Defibrylatorów
Pracownia Symulacji Medycznych
Pracownia Technik Komputerowych I
Pracownia Technologii Form Kosmetyków
Pracownia Toksykologii Sądowej
Pracownia Toksykologii Wojskowej i Ochrony Radiologicznej
Pracownia Toksykologii Żywności
Pracownia Ultrasonograficzna
Pracownia Ultrasonografii
Pracownia USG i Biopsji Cienkoigłowej
Pracownia Wdrażania Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa
Pracownia Wirusów Hepatotropowych
Pracownia Wirusów Oddechowych
Pracownia Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych
Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Pracownia Zarządzania w Pielęgniarstwie
Pracownia Zasad Prawidłowej Produkcji i Kontroli Leków
Pracownia Zintegrowanej Opieki
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Pracownika Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Odtytoniowych
Prcownia Immunologii Klinicznej i Balneologii
Prorektor ds. Klinicznych
Prorektor ds. Kształcenia
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
Rada Uczelni
Rada Uczelniana ZSP
Radca Prawny
Rektor
Samodzielna Sekcja ds. Obronnych
Samorząd Doktorantów
Sekcja ds. Badań Klinicznych
Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych
Sekcja ds. Selekcji Księgozbioru
Sekcja ds. Transferu Technologii
Sekcja Projektów Inwestycyjnych
Sekcja Spraw Socjalnych
SekcjaSocjalna-Księgi Inwentarzowe
Sekretariat Kanclerzy
Sekretariat Studium Doktoranckiego
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi
Studenckie Towarzystwo Naukowe
Studium Doktoranckie
Studium Doktoranckie dla Cudzoziemców
Studium Informatyki i Statystyki Medycznej
Uczelniane Centrum Kształcenia
Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych
Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych
Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów
Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej
Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej
Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii
Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego
Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka "DynamoLab"
Uniwersyteckie Centrum Dializoterapii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Wojskowo - Lekarski
Wyższe Studia Zawodowe Technik Dentystycznych
Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Zakład Angiologii
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Hormonów
Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych
Zakład Biochemii Medycznej
Zakład Bioetyki
Zakład Biofarmacji
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Zakład Biologii i Genetyki Medycznej
Zakład Biologii i Parazytologii
Zakład Biologii Molekularnej
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
Zakład Biologii Nowotworów
Zakład Biologii Strukturalnej
Zakład Biologii Środowiskowej
Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego
Zakład Biomedycyny i Genetyki
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
Zakład Biotechnologii Medycznej
Zakład Bromatologii
Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Biomedycznej
Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Bionieorganicznej
Zakład Chemii Bioorganicznej
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych
Zakład Chirurgii Doświadczalnej
Zakład Chirurgii Ogólnej
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Zakład Chirurgii Wojskowej
Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
Zakład Cytobiologii i Proteomiki
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
Zakład Dydaktyki Pediatrycznej
Zakład Dydaktyki w Położnictwie
Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
Zakład Endodoncji
Zakład Endokrynologii Onkologicznej
Zakład Endokrynologii Płodności
Zakład Endokrynologii Porównawczej
Zakład Endokrynologii Starzenia
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
Zakład Farmacji Aptecznej
Zakład Farmacji Szpitalnej
Zakład Farmakodynamiki
Zakład Farmakognozji
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Zakład Farmakologii Klinicznej
Zakład Fizjologii Człowieka
Zakład Fizjologii Doświadczalnej
Zakład Fizjologii Klinicznej
Zakład Fizjologii Ogólnej
Zakład Fizjologii Układu Krążenia
Zakład Genetyki Klinicznej
Zakład Hematologii Doświadczalnej
Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
Zakład Higieny Żywienia i Dietetyki
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej
Zakład Immunoendokrynologii
Zakład Immunologii Doświadczalnej
Zakład Immunopatologii
Zakład Interakcji Międzykomórkowych
Zakład Interny Wojskowej
Zakład Kancerogenezy Molekularnej
Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej
Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej
Zakład Koordynowanej Opieki
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
Zakład Medycyny Fizykalnej
Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
Zakład Medycyny Rodzinnej
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Zakład Medycyny Społecznej
Zakład Medycyny Sportowej
Zakład Medycyny Zapobiegawczej
Zakład Medycznych Technik Obrazowania
Zakład Metodyki Nauczania Ruchu
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
Zakład Morfologii Klinicznej
Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych
Zakład Nadciśnienia Tętniczego
Zakład Nauczania Podstaw Medycyny Klinicznej
Zakład Nefropatologii
Zakład Neurochemii Molekularnej
Zakład Neuroendokrynologii
Zakład Ortodoncji
Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego
Zakład Patofizjologii
Zakład Patofizjologii Behawioralnej
Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
Zakład Patologii
Zakład Patologii Jamy Ustnej
Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Zakład Patologii Społecznych
Zakład Patomorfologii
Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie
Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego
Zakład Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego
Zakład Położnictwa Praktycznego
Zakład Prawa Medycznego
Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Zakład Psychiatrii Biologicznej i Neurofizjologii
Zakład Psychodermatologii
Zakład Psychologii Lekarskiej
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakład Radioterapii
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
Zakład Socjologii
Zakład Stomatologii Ogólnej
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Zakład Stomatologii Zachowawczej
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
Zakład Technik Dentystycznych
Zakład Technologii Postaci Leku
Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie
Zakład Toksykologii
Zakład Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia
Zakład Układu Równowagi
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego
Zakład Zaburzeń Hemostazy
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia
Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego
Zastepca Kanclerza - Kwestor
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych
Zastępca Kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju
Zespół Elektryków
Zespół Hydraulików, Ślusarzy i Stolarzy
Zespół Laboratoriów pod nazwą HumanLab
Zespół Zamówień
ZOZ dla Szkół Wyższych
Związek Zawodowy Pracowników UM i USK
Związek Zawodowy "Solidarność"
Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego